PRIMUL FORUM PRIVIND AGENDA 2030 LA 24 DE ANI DUPĂ DECLARAȚIA DE LA SNAGOV. SUFLUL DE LA SNAGOV REÎNVIE CONSENS SOLIDARITATE PENTRU VIITORUL ROMÂNIEI.

În data de 26 Septembrie 2019 la Camera de Comerț București, Fundația “Grupul de Inițiativă Ecologică și Dezvoltare Durabilă” împreună cu

Academia de Științe Medicale din România, Camera de Comerț și Industrie a Muncipiului București, Federația Comunităților Evreiești din România, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Mediului, Academia de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu Șișești, TVR Cluj, Asociația Ambasadorilor și Diplomaților de Carieră din România, Societatea Civilă Românească, Forumul Antreprenorial Dunărean, Academia de Științe Economice din România, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, Universitatea Națională de Apărare “Carol I”, Societatea Civilă reprezentată prin S.C. Centrul de Calcul S.A. Târgu-Jiu, Safetech Innovations, Universitatea de Ştiinţe Agronomice și Medicină Veterinară din Bucureşti, Instituția Prezidențială 1996-2000 – Prof. Dr. Emil Constantinescu, Instituția Prezidențială 2000-2004 – Ion Iliescu, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Pământului, Grupul de Acțiune Urban, Televiziunea Națională Română, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Administrația Națională a Penitenciarelor, Administrația Națională de Meteorologie, Camera de Comerț și Industrie a României, Consiliul Județean Suceava, Asociația Națională a Detectivilor din România, Primăria Râmnicu Vâlcea, Primăria Mioveni, Editura Didactică și Pedagogică, Primăria Municipiului București, Presa din România, E-TWOW România – Fabrica de Trotinete Electrice;

            Ne-am reunit într-un consens național, stabilind prioritățile Agendei 2030 cu cele 17 obiective pentru dezvoltare durabilă ODD, adoptate la Adunarea Generală ONU în Septembrie 2015. Aceste obiective au dat un nou impuls eforturilor globale pentru realizarea dezvoltării durabile. România alături de statele membre, și respectând principiul subsidiarității UE, s-a angajat să susțină Uniunea Europeană să devină lider în punerea în aplicare a Agendei 2030 și, implicit, a celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă.

            Forumul din 26 Septembrie 2019, a adus expertiza de care România are nevoie pentru noul Plan financiar al Agendei 2030 – susținut de Uniunea Europeană și Banca Europeană de Investiții. Informarea prin cadrul Forumului – Agenda 2030 va pune la dispoziția cetățenilor din România cele 17 obiective pentru dezvoltare durabilă ODD în toate cele 8 euroregiuni. Forumul a adus lucrări de ‘mare valoare’ științifică, cât și pragmatică, care vor contribui la așezarea într-o nouă viziune a unei noi strategii de țară.

            Forumul “Către o Europa Durabilă până în 2030. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și cele 17 obiective ODD. Nato factor de stabilitate geostrategic 2019-2030” a fost deschis în cadrul familiar al Mediului Academic din România cu participarea tuturor instituțiilor interesate de un viitor sustenabil și durabil gândit prin politici favorabile schimbării pentru eradicarea sărăciei și informarea comunității internațional asupra provocărilor și tendințelor globale în materie de dezvoltare durabilă. Dezvoltarea Durabilă are în vedere asigurarea unui echilibru între dimensiunea economică și cea socială ținând cont de aspectele esențiale ale Guvernului și Societății Civile, favorabile incluziunii și recunoașterii interconexiunilor necesare dintre obiectivele și țintele sale.

            Forumul desfășurat la 26 Septembrie 2019, în cadrul Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București organizat de către Fundația de utilitate publică “Grupul de Inițiativa Ecologică și Dezvoltare Durabilă”, având Președinte de Onoare pe fostul Președinte al României în perioada 2000-2004 și Președinte Executiv pe doamna Conf. Dr. Ing. Cristiana Sîrbu, a adus în atenție suflul Declarației de la Snagov din 21 Iunie 1995, când România cu acordul tuturor forțelor politice românești a acelor vremuri a constituit “Comisia de Fundamentare a Strategiei Naționale de Dezvoltare Economică”, care a lucrat intens cu specialist din toate domeniile, iar întreaga clasa politică și societatea civilă s-au intersectat pe drumul comun al Interesului Național.

            În săptămâna 23-30 Septembrie 2019 la ONU în cadrul Dezbaterilor generale ale celei de-a 74-a sesiuni a Adunării Generale a ONU care s-a desfășurat la New York, România a fost prezentă prin Președintele țării Klaus Iohannis care a susținut accelerarea implementării Agendei 2030 pentru Dezvolatare Durabilă, cât și rolul regional asumat prin organizarea unor evenimente care să promoveze parteneriatele regionale, folosind experintele pentru a spori eficacitatea, responsabilitatea și caracterul participativ în realizarea progreselor în cee ace privește Agenda 2030.

            Intervențiile din cadrul Forumului “Către o Europa Durabilă până în 2030. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și cele 17 obiective ODD. Nato factor de stabilitate geostrategic 2019-2030” din 26 Septembrie 2019 au pus accent pe constituirea de grupuri de lucru interactive la nivel de județ și regiune și evidențierea de propuneri pentru accesarea unui parteneriat economic și social care va atrage programe de finanțare, parteneri economici și sociali din toate țările UE, cât și din întreaga lume.

            Este necesar că cele 17 obietive ale Agendei 2030 să fie disiminate cu ajutorul Televiziunii Naționale, cât și a tuturor partenerilor media din România.

 1. Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context.
 1. Foamete „zero” – Eradicarea foametei, asigurarea securităţii alimentare, îmbunătăţirea nutriţiei şi promovarea unei agriculturi durabile.
 2. Sănătate şi bunăstare – Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă.
 3. Educaţie de calitate – Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi.
 4. Egalitate de gen – Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor.
 5. Apă curată şi sanitaţie – Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei şi sanitaţie pentru toţi.
 6. Energie curată şi la preţuri accesibile – Asigurarea accesului tuturor la energie la preţuri accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern.
 7. Muncă decentă şi creştere economică – Promovarea unei creşteri economice susţinute, deschise tuturor şi durabile, a ocupării depline şi productive a forţei de muncă şi a unei munci decente pentru toţi.
 8. Industrie, inovaţie şi infrastructură – Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile şi încurajarea inovaţiei.
 9. Inegalităţi reduse – Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor şi de la o ţară la alta.
 10. Oraşe şi comunităţi durabile – Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile.
 11. Consum şi producţie responsabile – Asigurarea unor tipare de consum şi producţie durabile.
 12. Acţiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice şi a impactului lor.
 13. Viaţa acvatică – Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă.
 14. Viaţa terestră – Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea şi repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate.
 15. Pace, justiţie şi instituţii eficiente – Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile.
 16. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor – Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă.

Agenda Digitală 2020-2030 va trebui să devină factor de informare și realizare a obiectivelor ODD în cadrul politicilor Uniunii Europene.

Forumul “Către o Europa Durabilă până în 2030. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și cele 17 obiective ODD. Nato factor de stabilitate geostrategic 2019-2030” din 26 Septembrie 2019 desfășurat în cadrul Camerei de Comerț și Industrie București este primul din seria de 8 forumuri regionale din România care vor constitui un mijloc real de informare în toate mediile din țară. Toți cei prezenți în cadrul festiv al acestui eveniment vom contribui activ la promovarea unui climat socio-economic de solidaritate activă care să orienteze confruntarea de opinii în sens constructiv în slujba interesului național, a destinului României în lumea contemporană. Coordonarea la nivel Guvernamental a Agendei 2030 sub coordonatorul desemnat de Guvernul României ne dorim să devină factorul de coagulare și colaborare între toți actorii socio-economici și politici.

Strategie UE pentru Regiunea Dunării din cadrul Ministerului de Afaceri Externe, prin consiliul consultativ, își manifestă dorința de a deveni colaborator permanent în cadrul Agendei 2030, dat fiind faptul că cele două strategii definesc și conturează noul plan pentru strategia României.

Semnatarii din cadrul Forumului “Către o Europa Durabilă până în 2030. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și cele 17 obiective ODD. Nato factor de stabilitate geostrategic 2019-2030” doresc o colaborare deschisă cu Consiliul Consultativ al Agendei 2030 sub înaltul patronaj al Guvernului României.

CEL DE-AL DOILEA FORUM PRIVIND AGENDA 2030 PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI CELE 17 OBIECTIVE ODD LA 24 DE ANI DUPĂ DECLARAȚIA DE LA SNAGOV
Noul Plan de Acțiune al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării/SUERD
Meniu