CEL DE-AL DOILEA FORUM PRIVIND AGENDA 2030 PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI CELE 17 OBIECTIVE ODD LA 24 DE ANI DUPĂ DECLARAȚIA DE LA SNAGOV

În data de 14 Noiembrie 2019 la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca – Sala Europa, Fundația “Grupul de Inițiativă Ecologică și Dezvoltare Durabilă” coordonată de Conf. Dr. Ing. Cristiana Sîrbu, Președinte GIEDD, împreună cu

Academia de Științe Medicale din România, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”Cluj-napoca, Casa de Cultură a Studenților Cluj-Napoca, TVR Cluj, Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, Centrul de Prevenire a Conflictelor și Early Warning, Administrația Națională de Meteorologie – Centrul Meteorologic Regional Transilvania Nord, Grupul de Acțiune”România Verde”, Asociația de dezvoltare intercomunitară a Energiei Eoliene, Consiliul Județean Cluj-Napoca, Consiliul Județean Arad, Consiliul Județean Brașov, Federația Comunităților Evreiești din România, Universitatea Babeș-Bolyai, E-twow România – Fabrica de trotinete electrice Craiova     

Ne-am reunit într-un consens național, stabilind prioritățile Agendei 2030 cu cele 17 obiective pentru dezvoltare durabilă ODD, adoptate la Adunarea Generală ONU în Septembrie 2015. Aceste obiective au dat un nou impuls eforturilor globale pentru realizarea dezvoltării durabile. România alături de statele membre, și respectând principiul subsidiarității UE, s-a angajat să susțină Uniunea Europeană să devină lider în punerea în aplicare a Agendei 2030 și, implicit, a celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă.

Forumul din 14 Noiembrie 2019, a adus expertiza de care România are nevoie pentru noul Plan financiar al Agendei 2030 – susținut de Uniunea Europeană și Banca Europeană de Investiții. Informarea prin cadrul Forumului – Agenda 2030 de la Cluj-Napoca a pus în contact oameni și instituții importante atât din mediul academic, universitar, organisme locale, agenții, asociații, fundații, cât și mass-media.

La dezbaterile din cadrul forumului au luat cuvântul Directorul General al Agenției pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – Dr. Ec. Cristian Lup, Directorul Departamentului de Cercetare, Dezvoltare și Inovare UMF Cluj – Prof. Dr. Ioana Neagoe, Președintele “România Verde” – Augustin Dănilă, Directorul Centrului Meteorologic Regional Transilvania Nord – Babtan Varga Florin Liviu, Directorul TVR Cluj – Romeo Couti, Coordonatorul proiectului Caravana “România Continuă” Proiect Dunărea în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Dezvoltare Durabilă – Expert Fonduri Europene Olivia Comșa, Avocat Legislație Europeană – Cluj-Napoca – Flaviu Mureșan, Doctorul chirurg – Ionel Marg, Universitatea Babeș- Bolyai – Prof. Decebal-Radu Ciurchea, Directorul Casei de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca – Flavius Milasan, Consiliul județean Arad – Consilier Popan A. Miron Liviu, Consiliul județean Brașov – Consilier Radu Mitric.

Forumul de la Cluj-Napoca “Către o Europă Durabilă până în 2030. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și cele 17 obiective ODD. Nato factor de stabilitate geostrategic 2019-2030” a fost moderat și susținut de Președintele Fundației “Grupul de Inițiativă Ecologică și Dezvoltare Durabilă”, Conf. Dr. Ing. Cristiana Sîrbu.

Intervențiile din cadrul Forumului “Către o Europa Durabilă până în 2030. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și cele 17 obiective ODD. Nato factor de stabilitate geostrategic 2019-2030” din 14 Noiembrie 2019 au pus accent pe constituirea de grupuri de lucru interactive la nivel de județ și regiune și evidențierea de propuneri pentru accesarea unui parteneriat economic și social care va atrage programe de finanțare, parteneri economici și sociali din toate țările UE, cât și din întreaga lume.

Este necesar că cele 17 obietive ale Agendei 2030 să fie disiminate cu ajutorul Televiziunii Naționale, cât și a tuturor partenerilor media din România.

 1. Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context.
 1. Foamete „zero” – Eradicarea foametei, asigurarea securităţii alimentare, îmbunătăţirea nutriţiei şi promovarea unei agriculturi durabile.
 2. Sănătate şi bunăstare – Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă.
 3. Educaţie de calitate – Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi.
 4. Egalitate de gen – Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor.
 5. Apă curată şi sanitaţie – Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei şi sanitaţie pentru toţi.
 6. Energie curată şi la preţuri accesibile – Asigurarea accesului tuturor la energie la preţuri accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern.
 7. Muncă decentă şi creştere economică – Promovarea unei creşteri economice susţinute, deschise tuturor şi durabile, a ocupării depline şi productive a forţei de muncă şi a unei munci decente pentru toţi.
 8. Industrie, inovaţie şi infrastructură – Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile şi încurajarea inovaţiei.
 9. Inegalităţi reduse – Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor şi de la o ţară la alta.
 10. Oraşe şi comunităţi durabile – Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile.
 11. Consum şi producţie responsabile – Asigurarea unor tipare de consum şi producţie durabile.
 12. Acţiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice şi a impactului lor.
 13. Viaţa acvatică – Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă.
 14. Viaţa terestră – Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea şi repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate.
 15. Pace, justiţie şi instituţii eficiente – Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile.
 16. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor – Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă.

Forumul “Către o Europa Durabilă până în 2030. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și cele 17 obiective ODD. Nato factor de stabilitate geostrategic 2019-2030” din 14 Noiembrie 2019 desfășurat în cadrul Casei de Cultura a Studenților Cluj-Napoca este cel de-al doilea din seria de 8 forumuri regionale din România care vor constitui un mijloc real de informare în toate mediile din țară. Toți cei prezenți în cadrul festiv al acestui eveniment vom contribui activ la promovarea unui climat socio-economic de solidaritate activă care să orienteze confruntarea de opinii în sens constructiv în slujba interesului național, a destinului României în lumea contemporană. Coordonarea la nivel Guvernamental a Agendei 2030 sub coordonatorul desemnat de Guvernul României ne dorim să devină factorul de coagulare și colaborare între toți actorii socio-economici și politici.

Strategie UE pentru Regiunea Dunării din cadrul Ministerului de Afaceri Externe, prin consiliul consultativ, își manifestă dorința de a deveni colaborator permanent în cadrul Agendei 2030, dat fiind faptul că cele două strategii definesc și conturează noul plan pentru strategia României.

Semnatarii din cadrul Forumului “Către o Europa Durabilă până în 2030. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și cele 17 obiective ODD. Nato factor de stabilitate geostrategic 2019-2030” doresc o colaborare deschisă cu Consiliul Consultativ al Agendei 2030 sub înaltul patronaj al Guvernului României.

PREȘEDINTE GIEDD

Conf. Dr. Ing. Cristiana Sîrbu

05 Iunie – Ziua mondială a mediului înconjurător (ONU)
PRIMUL FORUM PRIVIND AGENDA 2030 LA 24 DE ANI DUPĂ DECLARAȚIA DE LA SNAGOV. SUFLUL DE LA SNAGOV REÎNVIE CONSENS SOLIDARITATE PENTRU VIITORUL ROMÂNIEI.
Meniu