Parlamentul European adoptă noi norme de raportare sustenabilă pentru companii

În data de 28 noiembrie 2022, Parlamentul European a adoptat Directiva Privind Raportarea de Sustenabilitatea a Companiilor, CSRD (COM/2021/189), care modifică fundamental regimul actual de raportare de sustenabilitate.
Directiva va intra în vigoare la 20 de zile de la publicare. Normele vor începe să se aplice între 2024 și 2028, a se vedea mai jos. Statele membre sunt obligate să transpună directiva în legislația locală, astfel încât directiva să se aplice de la 1 ianuarie 2024 pentru exercițiile financiare care încep la această dată pentru articolul 4 (dispoziții privind plafonarea taxei de audit și aprobarea comitetului de audit în ceea ce privește raportarea privind sustenabilitatea) și în termen de 18 luni pentru articolele 1-3 (toate celelalte). Cerințele pentru filialele societăților cu domiciliul în țări terțe vor trebui transpuse până la 1 ianuarie 2028, după publicarea ghidurilor UE.
CSRD face parte din Planul de acțiune al UE pentru finanțarea creșterii durabile adoptat la 8 martie 2018
Noile cerințe ale UE de raportare privind sustenabilitatea se vor aplica tuturor întreprinderilor mari, indiferent dacă sunt sau nu cotate la bursă. Normele CSRD se vor aplica tuturor entităților de interes public- (PIE) și întreprinderilor mari care îndeplinesc două din următoarele trei criterii:
• Total bilanț: 20 milioane EUR
• Cifră de afaceri: 40 milioane EUR
• Numărul mediu de angajați: 250

Întreprinderile din afara UE cu o activitate substanțială în UE (cu o cifră de afaceri de peste 150 de milioane EUR în UE și cel puțin o filială sau sucursală în UE) vor trebui, de asemenea, să respecte normele. Normele se
aplică și IMM-urilor listate, dar acestea vor avea mai mult timp la dispoziție să se adapteze (până în 2028). Colectarea și schimbul de informații privind sustenabilitatea vor deveni o normă pentru aproape 50 000 de întreprinderi din UE, comparativ cu aproximativ 11 700 de întreprinderi care intră sub incidența normelor aplicabile în prezent.

Consiliul a adoptat propunerea la 28 noiembrie, urmând a fi semnată și publicată în Jurnalul Oficial al UE.
Directiva va intra în vigoare la 20 de zile de la publicare. Normele vor începe să se aplice între 2024 și 2028:
• De la 1 ianuarie 2024, pentru marile companii (cu peste 500 de angajați) care fac deja obiectul Directivei privind raportarea nefinanciară, rapoartele fiind scadente în 2025;
• De la 1 ianuarie 2025 pentru companiile mari care nu fac în prezent obiectul directivei privind raportarea nefinanciară (cu peste 250 de angajați și/sau o cifră de afaceri de 40 de milioane EUR și/sau 20 de milioane EUR în active totale), cu rapoarte scadente în 2026;
• De la 1 ianuarie 2026 pentru IMM-urile și alte întreprinderi incluse pe listă, rapoartele fiind scadente în 2027. IMM-urile pot amâna până în 2028.

Gaudeamus 2022
Apel pentru investiții
Meniu