2019-09-26,Bucuresti

CATRE O EUROPA DURABILA PANA IN 2030

 

 

CĂTRE O EUROPĂ DURABILĂ PÂNĂ ÎN 2030

 

 

CĂTRE O EUROPĂ DURABILĂ PÂNĂ ÎN 2030

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și cele 17 obiective ODD

NATO factor de stabilitate geostrategic 2019-2030

 

ISTORIC – Către o Uniune tot mai durabilă până în 2030

          Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și cele 17 obiective pentru dezvoltare durabilă (ODD) au fost adoptate la Adunarea Generală ONU în septembrie 2015. Aceste obiective au dat un nou impuls eforturilor globale pentru realizarea dezvoltării durabile. România alături de statele membre, și respectând principiul subsidiarității UE, s-a angajat să susțină Uniunea Europeană să devină lider în punerea în aplicare a Agendei 2030 și, implicit, a celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă. 

Agenda 2030 constituie un cadru politic favorabil schimbării pentru eradicarea sărăciei și informarea comunității internaționale asupra provocărilor și tendințelor globale în materie de dezvoltare durabilă. Dezvoltarea Durabilă are în vedere asigurarea unui echilibru între dimensiunea economică și cea socială, țînând cont de aspectele esențiale ale guvernării și societății civile favorabile incluziunii și recunoașterii interconexiunilor necesare dintre obiectivele și țintele sale. Aceste 17 obiective vor fi puse integral în aplicare, ci nu selectiv, agenda 2030 propunându-și să nu lase pe nimeni în urmă și să ajungă în primul rând la cei mai afectați. Evoluția de la obiectivele de dezvoltare ale mileniului la obiectivele de dezvoltare durabilă reflectă schimbarea de abordare a dezvoltării durabile la nivel mondial. Abordarea dezvoltării durabile ține cont de Drepturile Omului în raport cu valorile și principiile Uniunii Europene. Agenda 2030 și cele 17 obiective ale Dezvoltării Durabile (ODD) sunt universale și se aplică tuturor țărilor indiferent de stadiul de dezvoltare pe baza participării la nivel național și a partajării responsabilităților. Cele 17 obiective (ODD) sunt un lung șir de consultații care au adus forma de astăzi, acceptatăîn 2019 în cadrul Summitului G20 de la Osaka. Agenda de acțiune de la Addis Abeba ca parte integrantă a Agendei 2030 stabilește o nouă paradigmă pentru punerea in aplicare prin utilizarea eficace a mijloacelor financiare și nefinanciare, punând pe primul plan activarea internă și politicile viabile.

Cadrul de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre, Acordul de la Paris privind schimbările climatice care asigură un cadru cu caracter juridic obligatoriu și constituie pașii următori pentru un viitor european durabil, sunt regulamente care se bazează pe o ordine mondială ale cărui fundament îl constituie normele care au drept principiu multilaterismul în centrul căreia se află Organizația Națiunilor Unite.

În cadrul președinției României la Consiliul UE (Ianuarie 2019 – Iunie 2019), Grupul de Lucru pentru Agenda 2030 a fost reprezentat de Lőrincz Csilla, șef birou al departamentului de dezvoltare durabilă. Cele 27 de articole reafirmă angajamentul Uniunii Europene pentru Agenda 2030 și schițează un cadru prin care poate fi implementată. Concluziile Consiliului UE au fost incluse și în discuțiile care au stat la baza Agendei strategice a Comisiei Europene care cuprinde o parte importantă dedicată dezvoltării durabile.

 

VIITORUL EUROPEI – Către o Europă Durabilă până în 2030

·         Îmbunătățirea competitivității pentru a investi în dezvoltarea durabilă;

·         Impulsionarea guvernelor, instituțiilor și cetățenilor pentru a deveni un model pentru restul lumii.

1.      Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele sale şi în orice context.

2.      Foamete „zero” – Eradicarea foametei, asigurarea securităţii alimentare, îmbunătăţirea nutriţiei şi promovarea unei agriculturi durabile.

3.      Sănătate şi bunăstare – Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă.

4.      Educaţie de calitate – Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi.

5.      Egalitate de gen – Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor.

6.      Apă curată şi sanitaţie – Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei şi sanitaţie pentru toţi.

7.      Energie curată şi la preţuri accesibile – Asigurarea accesului tuturor la energie la preţuri accesibile, într-un mod sigur, durabil şi modern.

8.      Muncă decentă şi creştere economică – Promovarea unei creşteri economice susţinute, deschise tuturor şi durabile, a ocupării depline şi productive a forţei de muncă şi a unei munci decente pentru toţi.

9.      Industrie, inovaţie şi infrastructură – Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile şi încurajarea inovaţiei.

10.  Inegalităţi reduse – Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor şi de la o ţară la alta.

11.  Oraşe şi comunităţi durabile – Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente şi durabile.

12.  Consum şi producţie responsabile – Asigurarea unor tipare de consum şi producţie durabile.

13.  Acţiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice şi a impactului lor.

14.  Viaţa acvatică – Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă.

15.  Viaţa terestră – Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea şi repararea degradării solului  și stoparea pierderilor de biodiversitate.

16.  Pace, justiţie şi instituţii eficiente – Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile.

17.  Parteneriate pentru realizarea obiectivelor - Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă.

            Agenda 2030 este structurată pe cei trei piloni ai dezvoltării durabile:

Pilonul I. ECONOMIC

Pilonul II. SOCIAL

Pilonul III. MEDIUL

 

            Conform Agendei 2030, strategia de dezvoltare durabilă în România, țară membră a Uniunii Europene și a comunității internaționale și-a propus să meargă pe principiul: Nimeni să nu fie lăsat în urmă. Numai împreună putem asigura un viitor sustenabil.

Agenda 2030 reprezintă „farul” care ghidează implementarea în toate politicile sectoriale care pot promova dezvoltarea durabilă pe plan național. Este nevoie de implicarea tuturor organizațiilor social-politice în realizarea obiectivelor stabilite în cadrul Agendei. Avem nevoie de formarea masei critice care să adopte aceste obiective ale Agendei 2030, pentru realizarea schimbării pe care o dorim. Cetățeanul este principalul beneficiar al acestei agende, astfel încât esteesențială implicarea fiecăruia pentru realizarea acestei strategii.  Este prioritară transformarea României ținând cont ca viitorul sustenabil să asigure generațiilor viitoare o viață durabilă bazată pe siguranța vieții.

Preşedintele Klaus Iohannis va participa, în perioada 24 – 26 septembrie, la segmentul la nivel înalt al celei de-a 74-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU). Adunarea va avea loc la New York, iar şeful statului va susţine un discurs şi va participa la Forumul Politic cu tema „Accelerarea implementării agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă”.

Programul vizitei Preşedintelui României va cuprinde, printre altele, susţinerea discursului naţional în cadrul sesiunii de dezbateri generale a Adunării Generale a ONU şi participarea la Forumul Politic la Nivel Înalt pe tema „Accelerarea implementării agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă”.

Summitul îşi propune analizarea progreselor înregistrate în atingerea Agendei 2030 şi a celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (Sustainable Development Goals / SDGs). Va fi primul Summit ONU dedicat SDGs după adoptarea Agendei 2030 în septembrie 2015.

 

TEME ALE AGENDEI 2030 discutate în cadrul Forumului de Dezvoltare Durabilă

26 Septembrie 2019  

CAMERA DE COMERȚ BUCUREȘTI

1.      Contextul internațional al dezvoltării durabile și perspectiva României asupra dezvoltării durabile. Contribuția României la Agenda 2030.

2.      Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă. Rolul mass media publică și internațională. Asigurarea accesului universal la serviciile de informare, educare și consiliere pentru promovarea din punct de vedere socio-economic a măsurilor de prevenție în ideea unui stil de viață fără riscuri. Promovarea prin Televiziunea Națională a celor 17 obiective ale Agendei 2030 prin emisiuni dedicate.

3.      Fără sărăcie – Primul obietiv al Agendei 2030 -  eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi durabile.

4.      Sănătate și Bunăstare – asigurarea bunăstării și a unei vieți sănătoase pentru cetățenii de orice vârstă.

5.      Educație de calitate prin garantarea calității oportunităților de învățare de-a lungul vieții.

6.      Egalitatea de gen – asigurarea participării echilibrate și efective la viața socio-economică atât în România, cât și în întreagă lume, disparitatea salarială și măsuri aplicate privind egalitatea de șanse.

7.      Apă curată și sanitație – promovarea într-o societate modernă a accesului sigur la apă potabilă de calitate și sanitație.

8.      Muncă decentă și creșterea sustenabilității bazată pe productivitatea muncii decente pentru toți.

9.      Industrie, Inovație Și Infrastructură având ca fundament promovarea unei dezvoltări durabile bazată pe inovație și protejarea mediului.

10.  Orașe și Comunități Durabile ținând cont de dezvoltarea urbană rezilientă și durabilă, comunități smart.

11.  Consum și Producție Responsabile pe modele durabile.

12.  Energie curată și la prețuri accesibile – accesul tuturor la energie la prețuri accesibile într-un mod sigur și durabil.

13.  Acțiune în domeniul schimbărilor climatice