2019-03-26,Bucuresti

Cities of Tomorrow #7

  

Cities of Tomorrow #7

Reconversion and revitalization

“ORAȘELE DE MÂINE”

               Gândire globală. Acțiune locală.

 

          În fiecare an România găzduiește unul dintre cele mai importante Forumuri “ORAȘELE DE MÂINE” – Citis of Tomorrow #7 – Reconversie și Revitalizare.

            Anul 2019 a marcat cea de-a 7-a ediție a acestui mare eveniment care s-a desfășurat în București, în data de 26.03.2019, la Hotelul J. W. Marriott Grand Hotel. “Cities of Tomorrow” este un program realist al Comisiei de Politici Regionale care din octombrie 2011 și-a propus să pună la dispoziția cetățenilor Uniunii Europene expertiza și posibilitățile de dezvoltare ale ‘mediului urban’, țînând cont de faptul că peste 2/3 din populația Europei trăiește în mediul urban. Comisarul Politicii Regionale, Johannes Hahn, din anul 2011, a lansat in cadrul “Politicilor de Coeziune – 2014 – 2020”, Cities of tomorrow - Challenges, Visions, Ways Forward – Octombrie 2011.

            Acest ambițios program și proiect major al Uniunii Europene se dorește a fi un lung șir de consultări și măsuri reale în ceea ce privește dezvoltarea orașelor viitorului în care populația activă să beneficieze de cele mai curate tehnologii, să se bucure de cât mai mult spațiu verde, zone recreative, locuințe moderne bazate pe soluții mai puțin costisitoare, dar eficiente din punct de vedere energetic. Sănătatea publică este un deziderat al lumii ‘superindustrializate’, astfel sunt gândite proiecte pe baza instrumentelor financiare al UE, care să combată boli profesionale și să extindă conceptul de “reconversie și revitalizare”.

            Politicile de Dezvoltare Urbană vor urma tematica clară care trebuie urmărită până la îndeplinire “2011 – 2014 – 2020”, după cum urmează:

a)     “Urban Economic Challenges” – Provocările economice urbane

b)     “Urban Environmental Challenges” – Provocările de mediu urban 

c)     “Urban Governance Challenges” – Provocările de guvernare urbană

d)     “Mapping of Urban Foresights” – Cartografiere de previziune urbană

Agenda de lucru pentru “Cities of Tomorrow” 2014 – 2020 s-a fundamentat pe expertiza a trei Grupuri de lucru, după cum este prezentat în documente.

1.   First working group – (28-29 iunie 2010) – care a adus la masa comună, 20 de experți din Europa, discuțiile focusându-se pe “shared challenges facing cities both today, and in the future” - provocări comune cu care se confruntă orașele atât astăzi, cât și în viitor. 

2.     Second working group – (25-26 octombrie 2010) – grupul reunit al experților academici și reprezentații orașelor. Discuțiile s-au focusat pe "visions and models" for cities of tomorrow – viziuni și modele pentru orașele de mâine.

3.     Third working group – (20 -21 decembrie 2010) – al treilea grup de lucru a adus împreună expertiza academică și experții din acest mediu, important pentru cetățeni și orașele Uniunii Europene, cât și pentru Asociațiile Europene ale Cetățenilor și Orașelor Uniunii Europene. Agenda lucrărilor s-a focusat pe tipuri speciale de guvernanță a orașelor de mâine “"How to make it happen".

 

Anul 2019 a adus în cadrul forumului “Cities of Tomorrow #7 – București, 26.03.2019, Conceptul de “Gândire Globală. Acțiune Locală.”. Organizat de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România), evenimentul a reunit peste 300 de participanți din întreaga țară, cât și din străinătate. Au participat numeroși reprezentanți ai sectorului public (primari, președinți ai Consiliilor Județene), urbaniști, arhitecți, reprezentanți ai mediului de afaceri, Societatea Organizațiilor Nonguvernamentale. Evenimentul a fost deschis de către Directorul General și Președintele „Camerei de Comerț și Industriei Româno-Germane” – Sebastian Metz. Au mai fost prezenți Ambasadorul Republicii Federale Germania la București, Excelența Sa Cord Meier-Klodt, cât și dr. Dragoș Anastasiu. Evenimentul a debutat cu importanța consultărilor publice și participarea comunității la realizarea proiectelor de dezvoltare urbană. Exemplul a fost dat de Proiectul „Raumwerk D din Düsseldorf”, unul din cele mai complexe proiecte de consultare publică și reconfigurare urbană a unui întreg oraș.

Banca Mondială prin prezența lui Marius Cristea a prezentat în premieră absolută rezultatele procesului de consultare al Băncii Mondiale, “Prioritățile orașului tău”. Acest proces de consultare, unic pentru orașele din România și pentru prioritățile lor de dezvoltare, a implicat 41 de municipii, 372 de proiecte strategice și peste 72 de miliarde de euro pentru dezvoltarea orașelor României. La acest proces consultativ au participat 100.000 de români având ca scop schițarea unei politici de dezvoltare urbană și metropolitană a României. Procesul de consultare a fost finalizat chiar pe 26 martie, iar în cadrul Cities of Tomorrow #7 au fost prezentate  rezultatele. Dintre proiectele prioritare votate de cetățeni pentru București, expertul Băncii Mondiale a amintit: extinderea și modernizarea rețelei de metrou, modernizarea centurii, realizarea autostrăzii de centură care să treacă prin județul Ilfov. Ca linie generală, prioritățile pentru românii din toată țara sunt cele din domeniul sănătății și al infrastructurii.

Înaintea acestei a 7-a ediții a Cities of Tomorrow a fost organizat un concurs de proiecte adresat administrației publice, mediului de business și societății civile. Factorul determinant al câștigătorilor a fost „Dezvoltarea Sustenabilă”, implicarea acestui concept în marketingului regiunii, calității vieții, dialogului între stakeholderi. Au fost premiați 10 finaliști din totalul de 83 de proiecte propuse, iar cele 10 proiecte câștigătoare au fost prezentate după cum urmează: la categoria administrație publică: Reșița (“Încredere în Reșița” – program finanţare locală), Reghin (Reghin City App), Oradea (transformarea centrului istoric Oradea), Invest în Jiu Valley; la categoria mediu de business: Ceetrus (Drumul Taberelor), Life is Hard (City Apps), Speedwell (Record Park Cluj-Napoca); la categoria societate civilă: Asociația Over4 (reabilitare blocuri), Fundaţia Comunitară Bucureşti (Bucureştiul Pregătit – fond pentru dezastre majore), OAR (platforma 30zile.ro). Cele 83 de proiecte depuse pot fi consultate pe: https://www.citiesoftomorrow.ro/submitted-projects.html

Primele locuri au fost câștigate la categoria administrație publică: Reșița (“Încredere în Reșița” – program finanțare locală); la categoria mediu de business: Ceetrus (Drumul Taberelor); la categoria societate civilă: Asociația Over4 (reabilitare blocuri). Premiile acordate de AHK România au fost pentru categoria administrație publică: 1 pachet vizitator la Expo Real 2019, cel mai important târg din Europa pentru proiecte imobiliare și investiții, pentru categoria mediu de business: 1 an de parteneriat Econet România, platforma green-tech a AHK România www.econet-romania.com, pentru categoria societate civilă: 1 participare la delegația organizată de AHK România la Smart City World Congress în Barcelona, 2019.

A doua parte a Forumului „Cities of Tomorrow” a fost dedicată găsirii unor soluții concrete, viabile referitoare la opt teme de importanță majoră în dezvoltarea regională:

1.    eficiență energetică și management energetic

2.    finanțare și fonduri UE

3.    mobilitate economie circulară

4.    turism & lifestyle

5.    reconversie și revitalizare

6.    dreptul construcțiilor

7.    guvernanța orașelor/digitalizare/platformă de informare urbană

Fiecare dintre aceste axe majore au fost tratate separat în cadrul unor mese rotunde moderate de specialiștii în domeniu. Masa Rotundă Turism&Lifestyle a fost cea premiată de public, pentru soluția găsită pentru Băile Herculane, adică o organizație de management a destinației la Herculane, Manager de Proiect al acestui demers fiind numit domnul Marius Băzăvan (Bacolux). „Turismul nu are timp să aștepte și din acest motiv este nevoie de acțiune acum. Băile Herculane sunt o perlă a turismului românesc de care până acum nu am avut grijă. Cu o organizație de Management a Destinației locală sprijinită de toți stakeholderii prezenți la masă, în trei, patru ani Herculane va ajunge acolo unde trebuie”, a declarat domnul Dragoș Anastasiu, Președinte al Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane. Pentru mai multe detalii în acest sens: www.citiesoftomorrow.ro.

Conferința a fost înregistrată și poate fi urmărită pe pagina de facebook AHK România https://www.facebook.com/AHK-Romania-1705954136320925/

Sperăm ca în anul 2020 să crească interesul tuturor pentru performanța orașelor viitorului european.  

 

Președinte GIEDD – Fundația ‚Grupul de inițiativa ecologică și dezvoltare durabilă’

      Conf. dr. ing. CRISTIANA SÎRBU

  • pause