2018-01-25,CRAIOVA

COMUNICAT DE PRESACOMUNICAT DE PRESA

 

Asociația Municipiilor Dunarene (Bulgaria) și Fundația "Grupul de Initiativa Ecologica si Dezvoltare Durabila” (Craiova, România) au implementat proiectul Investigarea oportunităților de reducere a utilizării rețelei TEN-T în regiunea transfrontalieră România-Bulgaria prin optimizarea transportului de mărfuri și pasageri și dezvoltarea unui mecanism comun de imbunatatire a conexiunilor intermodale", cod proiect: 15.1.1.010, cod e-MS: ROBG-2, Axa prioritara 1 – O regiune bine conectata.

 

Proiectul a fost finanțat prin Programul Interreg V-A România-Bulgaria, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER) și bugetele de stat ale României și Bulgariei.

 

Obiectivul principal al proiectului a fost îmbunătățirea semnificativă a procesului de planificare, dezvoltare și coordonare a sistemului de transport transfrontalier pentru o mai bună conectare la rețeaua TEN-T din regiunea transfrontalieră România-Bulgaria.

În timpul implementării proiectului a fost elaborat un studiu preliminar comun și a fost elaborat un document strategic pentru optimizarea sistemului de transport prin utilizarea legăturilor de transport intermodal în regiunea transfrontalieră.

 

Conferinta de incheiere a proiectului va avea loc joi 25.01.2017 in Sala Mare de Consiliul, etajul 2, sediul INCESA, bld. Decebal nr 97, Craiova cu incepere de la orele 11.30

 

Bugetul total al proiectului este de 1428765,73 EUR din care:

FEDR: 1214450,87 euro

Guvernele Romaniei si Bulgariei: 185739,54 euro

Contributia ADRM si Fundatia GIEDD: 28575,32 euro

 

Durata implementare: 24 luni (02.02.2016 – 02.02.2018)

 

Informatii suplimentare:

Web: www.interregrobg.eu

         www.giedd.ro

E-mail: fundatiagiedd@gmail.com