2014-01-17,Bruxelles

New cluster policies for Central Europe and beyond

Conferinţa Internaţională

 

 „NOI POLITICI ALE CLUSTERELOR PENTRU EUROPA CENTRALĂ ŞI MAI DEPARTE”

 

Bruxelles, Sediul Reprezentanţei Baden – Wurtneberg

17 – 18 februrie 2014

 

Delegat: conf.univ.dr.ing. Cristiana Sîrbu

 

Coordonator: dr. Hans Peter Herdlitschka – Ministrul Finantelor si Mediului Economic Baden - Wurtenberg 

Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii, initiata si promovata de Romania, Austria si Germania, reprezinta o platforma de cooperare macroregionala europeana si un cadru de articulare intre obiectivele prioritare de dezvoltare nationala si obiectivele strategiei „Europa 2020” de crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii, asumata de toate statele membre UE.

Abordarea macroregionala raspunde cerintelor de adoptare a politicilor de coeziune ale Uniunii la realitatea unei Europe extinse cu diferente mai accentuate intre statele membre.

Strategiile macroregionale ofera cadrul abordarii si solutionarii in comun de catre statele unite prin trasaturi geografice similare, a problemelor ce pot fi solutionate eficient doar prin cooperare integrata in plan transnational si multisectorial.

Anul 2014 este crucial pentru succesul Strategiei intrucat pentru realizarea obiectivelor asumate, acum, trebuie asigurate sursele corespunzatoare de finantare a proiectelor cu impact macroregional prin exercitiul de programe a „Fondurilor Europene Structurale si de Investitii 2014-2020”.

Includerea obiectivelor Strategiei in acordurile de partneriat si programele operationale subsecvente, trebuie sa fie un demers prioritar si un efort comun la nivelul statelor dunarene membre ale Uniunii Europene. Comisia Europeana insista pentru asigurarea integrarii a obiectivelor macro-regionale de dezvoltare in documentele de programare pentru cadrul financiar multianual 2014 – 2020.

Coordonarea intre prioritatile nationale ale statelor participante la Strategia Dunarii faciliteaza implementarea obiectivelor prin mobilizarea de resurse din fondurile structurale si de coeziune europene existente cat si alinierea la criteriile de selectie a proiectelor in conformitate cu Regulamentele Cadrului Strategic Comun si a Programelor Operationale Comune Transfrontaliere la granitele externe ale Uniunii.

Aria prioritara AP8  - „Sprijinirea Competitivitatii Intreprinderilor Mici si Mijlocii” incluzand clustere de dezvoltare, are ca proiect major crearea de centre de competitivitate care sa abordeze proiecte in colaborare cu centrele de cercetare din cadrul universitatilor, mediul academic de cercetare, camerele de comert bilaterale, mediul de afaceri.

Stabilirea tinerilor in teritoriul macroregional dunarean este o prioritate a clusterelor si a programelor de dezvoltare a proiectelor de finantare – dr. Hans Peter Herdlitschka  - Ministrul Finantelor si al Mediului Economic , Baden – Wurtenberg, coordonatorul AP8

Este important aspectul de reducere a somajului pentru segmentul de 20 – 45 de ani, prin crearea centrelor de excelenta – Clustere de Excelenta – in care finantarile sa creeze micro-parcuri tehnologice, tinand cont de industria mica si mijlocie ce se dezvolta in fiecare din regiunile dunarene.

Axa Prioritara 8 a fost deja conectata cu Axa Prioritara 7 – Dezvoltarea unei societati bazate pe cunoastere (cercetare, educatie si tehnologia informatiilor si comunicatiilor). Responsibilii de AP7 sunt Slovacia si Serbia.

Pentru fiecare tara din Strategia Dunarii, in fiecare an, pe AP8 se aloca din Bugetul Strategiei Dunarii circa 2 milione de euro, existand proiecte care pot fi sub 500.000 euro sau pot depasi aceasta suma.

Tari precum Republica Ceha, Ungaria, Slovenia sunt singurele in cadrul AP8 care acorda o finantare pentru implementare de circa 20-50 milioane euro la nivel national, considerand politica de stat: dezvoltarea Clusterelor de Excelenta, transferul de know – how intre intreprinderile mici si mijlocii privind conceptele de protectie a mediului, reciclare si formare profesionala dirijata pe necesitatile fiecarei arii din macroregiunea Dunarii.

Avand in vedere ca Romania este tara pe teritoriul careia Dunarea parcurge cea mai mare intindere, cat si potentialul geo-economic, geo-strategic si recomandarea AP8 este favorabila dezvoltarii clusterelor de competitivitate cu toate tarile aferente Strategiei Dunarii.

Pana in 2020 toate cele 14 tari din SUERD, trebuie sa aiba o dezvoltare uniforma cu tinta precisa de stabilizare a societatii, in special fixarea pe segmentul profesional cu varste cuprinse intre 18 si 45 de ani.

 

2014 este anul in care in favoarea progreselor pe AP8 vor colabora: Directore General for Research and Innovation – Directia Generala pentru Cercetare si Inovare (Horizon 2020), Directore General for Industry and Enterprise -  Directia Generala pentru Industrie si Intreprinderi (COSME – Program European pentru Competitivitatea Societatilor si IMM-urilor) si Directore General for Regional Policy – Directia Generala pentru Politici Regionale (ERDF -European Regional Development Fund – Fondul European de Dezvoltare Regionala si ale programe inter-regionale). 

  • pause