2008-11-06,Bucuresti

Energii curate si energiii verzi - energii alternative pentru dezvoltarea durabila 2008 - 2025
Fundatia G.I.E.D.D. impreuna cu Facultatea de Management, Inginerie Economica in Agricultura si Dezvoltare Rurala din cadrul Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, Academia de Stiinte Agricole si Silvice ``Gheorghe Ionescu-Sisesti`` – Filiala A.S.A.S. Bucuresti si COGEN Romania au organizat joi, 6 noiembrie 2008, la sediul Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara, Bucuresti, simpozionul intitulat ``Energii curate`` – Energia verde – Alternativa pentru dezvoltarea durabila 2008 – 2025.


Temele majore au fost:

  1. Energia verde – o alternativa la inceputul mileniului III in Romania – tara membra a Comunitatii Europene;

  2. Posibilitatea producerii si folosirii diverselor tipuri de energie curata in economia, industria si agricultura romaneasca;

  3. Ecoeconomia, calea catre tranzitia menita sa conserve Ecosistemul Terrei;

  4. Folosirea de energie din surse regenerabile

  5. Energia hidro – hidrocentrale si microhidrocentrale

  6. Energia eoliana – turbine eoliene

  7. Energia solara – panouri foto-voltaice

  8. Bioetanol, biodiesel (biocombustibili) – posibili inlocuitori ai petrolului, utilizarea biomasei pentru producerea biogazului si a energiei electrice in cogenerare;

  9. Posibilitati de accesare de Programe si Fonduri Europene pentru producerea ``energiei din surse regenerabile``.

  10. Orientarea invatamantului superior romanesc in spiritul ``energiei verde``

Lucrari prezentate in cadrul simpozionului:

·         Energia regenerabila – un obiectiv care asigurã viitorul, Autor: Iulia Ionescu

·         BIOCARBURANTII - context actual si oportunitati in Romania, Autor: Benone Velcescu

·         Potentialul si modul de valorificare a surselor de energie regenerabile, Autor: Burghiu Victor

·         Consideratii privind dinamica producerii si utilizarii biocombustibililor. Politici de promovare si efecte,  Autor: Dinu Toma Adrian

·         Dematerializarea cresterii economice, fundament al protectiei ecosistemelor naturale si al dezvoltarii durabile, Autor: Mihai Berca

·         Proiectul Wind Energy, Autor: Dumitru Serban

·         Proiectul SALIX Energo, Autor: Dumitru Serban

·         Analiza diagnostic a curriculei universitatilor romanesti din punct de vedere al abordarii subiectului energiei din surse regenerabile, Autor: Gheorghe Valentin Roman

·         Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie: EXEMPLE DE UTILIZARE A ENERGIEI SOLARE SI A CELEI EOLIENE IN AGRICULTURA, Autor: Adrian Mitroi

·         Pachetul privind schimbarile climatice si energiile din surse regenerabile, Autor: Gabriel Baleanu

·         UTILIZAREA BIOMASEI PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA IN COGENERARE, Autor: Mihai Balan

·                                 Utilizarea deseurilor municipale in producerea de energie termica in cogenerare, Autor: Virgil Ramba

·         Proiecte in domeniul producerii si managementului energiei verzi in Romania, Autor: Sergiu Stan